Lượt truy cập: 65879

CÁCH XÁC ĐỊNH NƯỚC TRONG DẦU

CÁCH XÁC ĐỊNH NƯỚC TRONG DẦU

"Phòng thí nghiệm mà nhà máy của chúng tôi sử dụng để phân tích dầu chỉ gửi cho chúng tôi một báo cáo cho thấy rằng có nước trong dầu của chúng tôi. Một phòng thí nghiệm xác định nước trong dầu như thế nào?"

Vấn đề ô nhiễm nước trong dầu có thể tàn phá. Sau khi ô nhiễm hạt, nước được coi là dạng ô nhiễm thứ hai gây hại nhất cho hệ thống bôi trơn. Nước trong dầu có thể gây ra các vấn đề như độ nhớt cao hơn, khả năng chịu tải giảm và suy giảm phụ gia. Một số hiệu ứng mà nó có thể có trên máy móc của bạn bao gồm ăn mòn trên bề mặt kim loại, bộ lọc cắm và cavitation.

Nước có thể tồn tại ở ba trạng thái: hòa tan, nhũ hoá và tự do. Nước hòa tan tương tự như độ ẩm và không thể nhìn thấy trong dầu. Nước nhũ tương là khi lượng nước hòa tan lớn hơn điểm bão hòa. Nước tự do là khi hàm lượng nước trong dầu phân tách rõ ràng.

Vậy phòng thí nghiệm xác định rằng bạn có nước trong dầu của bạn như thế nào? Có hai loại thử nghiệm chủ yếu được sử dụng trong các phòng thí nghiệm ngày nay: quang phổ biến đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) và phép thử chuẩn độ Karl Fischer. Trong hai phương pháp này, FTIR thường rẻ hơn nhưng cũng không chính xác. FTIR sử dụng ánh sáng hồng ngoại, được truyền qua một mẫu dầu. Sự hấp thụ ánh sáng ở các bước sóng khác nhau trong quang phổ sau đó được đo để cho biết nồng độ của nước. Thử nghiệm này được giới hạn trong giới hạn phát hiện thấp hơn khoảng 1.000 phần triệu (ppm).

Phép thử chuẩn độ Karl Fischer chính xác hơn nhiều và có khả năng đo được ít nhất 1 ppm nước trong dầu khi được sử dụng đúng cách. Phương pháp này sử dụng hai loại chuẩn độ để xác định lượng nước theo vết trong một mẫu nhất định: coulometric hoặc thể tích. Các nguyên tắc là giống nhau cho mỗi, ngoại trừ thể tích sử dụng một dung dịch chuẩn độ. Phương pháp thử này có thể rất có lợi vì nó cho phép bạn phân tích chất rắn, chất lỏng hoặc khí. Nhược điểm của phép thử chuẩn độ Karl Fischer bao gồm chi phí và thời gian cần thiết khi nồng độ nước cao.

Việc phân tích dầu thường xuyên phải được thực hiện cùng với kiểm tra hàm lượng nước để đảm bảo mức độ chấp nhận được duy trì. Theo dõi thích hợp sẽ giúp phủ nhận bất kỳ hỏng hóc máy nào hoặc thời gian ngừng hoạt động đột xuất có thể xảy ra do ô nhiễm nước. Thử nghiệm tại chỗ tại cơ sở của bạn hoặc gửi mẫu đến phòng thí nghiệm có thể phục vụ như một cách hiệu quả để đo hàm lượng nước trong dầu của bạn.