Lượt truy cập: 67990

Chính sách bảo vệ thông tin Khách hàng

Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng (Điều 68 đến Điều 73), bao gồm: 
-----------------
a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân; 
Không thu thập bất cứ thông tin cá nhân, hay tổ chức mua bán và sử dụng hàng hóa của PS-LUBE

b) Phạm vi sử dụng thông tin;
Chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích : xuất hóa đơn VAT, hỗ trợ cho chính khách hàng trong việc tư vấn khuyến nghị khi khách hàng yêu cầu.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;
Không lưu trữ

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
Không một ai được tiếp cận.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
Không thu thập thông tin khách hàng

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
Không thu thập thông tin khách hàng.