Lượt truy cập: 67980

Chính sách đại lý

  • Tùy vào địa bàn được ký kết sẽ có từng chính sách riêng
  • Địa bàn được giao quản lý cấp thấp nhất là 1 tỉnh
  • Doanh số tối thiểu 5 tấn/ tháng
  • Được hưởng cách chính sách cho nhà phân phối theo từng tháng, quý, năm.