Lượt truy cập: 70675

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Nhớt động cơ 20W50 /CI4

Mã sản phẩm: 20w50 CI-4

Loại sản phẩm: DẦU NHỚT VẬN TẢI

Giá : 1,200,000 VNĐ

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

API CI-4

  • Các đặc trưng tiêu biể:u
PS LUBE Phương pháp Đơn vị 20W-40 20W-50
Khối lượng riêng ở 150C ASTM D4052 g/ml 0,8815 0,8814
Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 mm2/s 14,46 18,10
Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 mm2/s 129,2 168,8
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 112 121
Tro sun-phat ASTM D874 % kl 1,0 1,0
Độ kiềm tổng     7,16 7,24
Điểm rót chảy     -30 -30
Điểm chớp cháy ASTASTM D2896M D93 0 C 220 224