Lượt truy cập: 63764

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable

Dầu hóa dẻo cao su đen

Mã sản phẩm: RPO

Loại sản phẩm: --- Dầu hóa dẻo cao su đen

Giá : 7,000,000 VNĐ

Dầu đen RPO
Dùng cho ngành hóa dẻo cao su :sản xuất xăm lốp xe, cao su kỹ thuật...